Ticket verkoop

Ticket verkoop DANSSHOW van Dansschool Style2use
Nog geen info voor 2019


Iedereen kan komen kijken naar onze dansshows. 
Het publiek kan bij reservering zelf bepalen waar ze wensen te zitten, MAAR wees er snel bij want er zijn beperkte plaatsen! Wie eerst is, kan de beste plaatsen eerst kiezen!